RESUS-low-transparent

Få hurtigt indblik i vigtig akutmedicinsk litteratur gennem blogs, podcasts og videoer

I samarbejde med Region Sjælland og med udgangspunkt i de uddannelsesdage for HU-læger i akutmedicin som regionen har udarbejdet i samarbejde med det Harvard-associerede Beth Israel Deaconness Medical Centre i Boston har YDAM fået muligheden for at udvikle en platform til videreformidling af akutmedicinsk læring i form af podcasts, blogs, videoer og andet.
Siden vil løbende blive opdateret med friskt indhold efter hver uddannelsesdag i regionen og vil primært dække emner gennemgået ved disse. Der bliver lagt særligt fokus på kritisk tilgang til primærlitteratur, international som national, baseret på strukturerede tilgange til de forskellige typer studier, udviklet i forbindelse med uddannelsesdagene. På sigt er forhåbningen dog at platformen kan udvikle sig til en kilde til evidensbaseret viden og et forum for akutmedicinsk debat indenfor alle områder af vores fantastiske speciale.

Disclaimer

Det akutmedicinske speciale er i rivende udvikling og det tilgængelige materiale på RESUS-platformen er udarbejdet med henblik på læring på det tidspunkt det er frigivet og det påhviler den enkelte læge at anvende klinisk ræsonnering i overførslen af punkter fra materialet til den kliniske hverdag. Hvor andet ikke er nævnt direkte reflekterer materialet på platformen ikke nødvendigvis officielle retningslinjer eller holdninger fra Region Sjælland.

 

Hvad er EBM?

 

 

 

Alle Blogs

Det du ikke lærte i skolen – August 2022 – Fejlkultur
Sådan gør de altså i Amerika – August 2022 – Den shockerede patient
D-D-Dissektion? D-dimer og præ-test sandsynlighed ved dissektion
Det du ikke lærte i skolen – Juli 2022 – Probabilistisk tankegang
Men hvad betyder det? – Juli 2022
Sådan gør de altså i Amerika – Juli 2022 – Smertebehandling
Men hvad betyder det? – Del 1
Sådan gør de altså i Amerika – del 1 – Den forgiftede patient
Det du ikke lærte i skolen – Del 1 – Kognitive Bias
D3lir i aku7afd3ling3n – Kan vi korrekt forudsige hvem der får delir?
Don’t OMIt the BBB – Kan vi diagnosticere STEMI hos patienter med grenblok? – OMI evidens del 3
STEMI dikotOMI – Er der mere til AKS end elevationer? – OMI evidens del 2
O MI! Har en fjerdedel af NSTEMI brug for akut PCI? – OMI evidens del 1
RESUS Crossover ? The Skeptics’ Guide to EM
RESUS – Av min arm – den humerusskaftsfraktur skal da opereres?
RESUS – Tranexamsyre for hovedtraume
RESUS – Aminoglykosider: Bedre Cost-Benefit end vi Går og Tror?
RESUS – Giv mig et HINT! Central eller perifer svimmelhed?
RESUS – LP for SAH ved normal CT?
previous arrow
next arrow
Det du ikke lærte i skolen – August 2022 – Fejlkultur
Sådan gør de altså i Amerika – August 2022 – Den shockerede patient
D-D-Dissektion? D-dimer og præ-test sandsynlighed ved dissektion
Det du ikke lærte i skolen – Juli 2022 – Probabilistisk tankegang
Men hvad betyder det? – Juli 2022
Sådan gør de altså i Amerika – Juli 2022 – Smertebehandling
Men hvad betyder det? – Del 1
Sådan gør de altså i Amerika – del 1 – Den forgiftede patient
Det du ikke lærte i skolen – Del 1 – Kognitive Bias
D3lir i aku7afd3ling3n – Kan vi korrekt forudsige hvem der får delir?
Don’t OMIt the BBB – Kan vi diagnosticere STEMI hos patienter med grenblok? – OMI evidens del 3
STEMI dikotOMI – Er der mere til AKS end elevationer? – OMI evidens del 2
O MI! Har en fjerdedel af NSTEMI brug for akut PCI? – OMI evidens del 1
RESUS Crossover ? The Skeptics’ Guide to EM
RESUS – Av min arm – den humerusskaftsfraktur skal da opereres?
RESUS – Tranexamsyre for hovedtraume
RESUS – Aminoglykosider: Bedre Cost-Benefit end vi Går og Tror?
RESUS – Giv mig et HINT! Central eller perifer svimmelhed?
RESUS – LP for SAH ved normal CT?
previous arrow
next arrow

 

 

Alle videoer

Kognitive bias - Peter Tagmose Thomsen
PlayPlay
Svimmelhed på akutmodtagelsen - Peter Tagmose Thomsen
PlayPlay
Okklusionsmyokardieinfarkt - Peter Tagmose Thomsen
PlayPlay
Ken Milne fra TheSGEM Masterclass: Hvad er EBM?
PlayPlay
Rationel antibiotikabrug i akutafdelingen
PlayPlay
HINTS for svimmelhed
PlayPlay
 
previous arrow
next arrow
Kognitive bias - Peter Tagmose Thomsen
Svimmelhed på akutmodtagelsen - Peter Tagmose Thomsen
Okklusionsmyokardieinfarkt - Peter Tagmose Thomsen
Ken Milne fra TheSGEM Masterclass: Hvad er EBM?
Rationel antibiotikabrug i akutafdelingen
HINTS for svimmelhed
previous arrow
next arrow

 

 

Kliniske værktøjer

RUSH Ultralydsprotokol til udifferentiet shock

Patienter med udifferentieret shock udgør en broget, men tidskritisk gruppe og hurtig identificering af akut behandlingskrævende tilstande såsom trykpneumothorax samt et generelt overblik over patientens kardiovaskulære tilstand er afgørende for prognosen. RUSH-protokollen er udviklet til på få minutter at kunne identificere typer af shock samt vejlede den videre resuscitation

Modificeret Valsalva for regelmæssig SVT

Den modificerede valsalva manøvre, hvor der tillægges et passivt benløft efter bugpressen, er vist at have betydeligt bedre succesrate på over 40% mod 17% ved den originale og samtidig fundet at være sikker at udføre. Lommekortet her gennemgår de vigtigste pointer samt den praktiske gennemførelse af proceduren og kan udskrives både til lommen og til opslagstavlen i lægerummet.

Delirscoring i akutafdelingen

Delir er en hyppig, overset og underbehandlet tilstand i akutafdelingen med op til 2-3 gange øget dødelighed. Der foreligger behandlingsvejledninger, bl.a. en NKR fra SST, men det kan være svært i akutafdelingens brogede patientpopulation og travle hverdag at identificere hvem der reelt har delir. Ud fra den tilgængelige evidens er 4AT formentligt det bedst egnede delirscoringsværktøj i akutafdelingen, som du i denne Quick-Bit kan danne dig et hurtigt overblik over.

OMI Lommekort

Hvad leder vi efter på et EKG hos en patient vi mistænker har AKS? STEMI er ikke det forkerte svar, men vi leder i virkeligheden efter tegn på at patienten har en akut behandlingskrævende okklusion - et okklusionsmyokardieinfarkt (OMI).

STEMI-kriterierne er meget specifikke for akut okklusion, men nyere evidens har vist at op til 25% af NSTEMI-patienter kan have OMI. Ved bl.a. at tilføje disse EKG-fund til STEMI-kriterierne hos patienter med relevant klinik kan du øge sensitiviteten af din EKG-tolkning!

Struktureret fremlæggelse af patient

Har I også svært ved at få gennemgangen af patienter til morgenkonferencen til at glide effektivt på jeres afdeling, så er værktøjet her en mulig hjælp til ensretning af måden hvorpå patienterne præsenteres. Til hjælp især for yngre læger, såsom KBU-læger, men også for afdelingen generelt, da en fælles forventning om en grundig overlevering kan øge forståelsen for de enkelte patientcases og dermed patientsikkerheden.

 

Struktureret tilgang til Rtg. thorax

Er du endnu ikke nået helt derhen med dine UL-kundskaber at du kan lade stetoskopet blive i sidelommen og springe røntgen thorax helt over så ser du formentligt fortsat en hel del af dem. Husk, ligesom ved EKG'er at gennemgå røntgenbilledet struktureret og fuldstændigt - efter kort tid tager det dig ingen tid at komme igennem og fange den okkulte ribbensfraktur eller det intrathorakale struma. 

Quick-Bit: Neuroprotektion

Neuroprotektive tiltag har potentialet til at udskyde og muligvis kortvarigt revertere truende inkarceration hos patienter med forhøjet intrakranielt tryk, såsom blødning på baggrund af hovedtraume.

Kortet her gennemgår kort, men struktureret de gængse neuroprotektive tiltag

AKI i akutafdelingen

Kan det undgås at anvende nefrotoksiske stoffer skal dette selvfølgelig gøres, men i tilfælde hvor det ikke kan undgås og der er risiko for at patienten udvikler akut nyrepåvirkning eller allerede har udviklet det er det vigtigste tiltag formentligt at optimere nyrefunktionen på alle andre fronter.

Lommekortet er udviklet ud fra Dansk Nefrologisk Selskabs vejledning for håndteringen af AKI og kan printes ud og hænges op på lægekontoret eller puttes i kittellommen. 

HINTS+ til svimmelhed

Patienter med akut indsættende svimmelhed er hyppige i akutafdelingen og kan ofte fremtræde diagnostisk komplicerede.

Er der tale om patienter med akut vestibulært syndrom kan HINTS+ undersøgelsen dog i høj grad hjælpe til at differentiere imellem central, potentielt akut behandlingskrævende, og perifer årsag.

Dette værktøj er udviklet som en hurtig påmindelse om baggrunden for HINTS+ undersøgelsen, dens udførelse samt tolkning. Print en ud idag og sæt den op i jeres lægekontor eller på dit badeværelse!

 

 

Kom igang med din egen Journal Club

Brug RESUS-platformens checklister

Ved hjælp checklisterne til kritisk gennemgang af studier, som er udviklet til RESUS-platformen er der i Region Sjælland oprettet Journal Club med struktureret gennemgang af akutmedicinsk relevant litteratur. En Journal Club kan køres på mange måder, men står du og mangler inspiration eller struktur til at komme igang er du velkommen til at anvende strukturen fra RESUS-platformen. I opstartsfasen er det formentligt nødvendigt at én udvalgt person fra afdelingen står for at arrangere hver Journal Club, men på sigt kan der overgås til en rotationsordning blandt afdelingens yngre læger ud fra følgende struktur:

  • En yngre læge gøres ansvarlig for grundig og struktureret gennemgang af artiklen ved brug af checkliste forud for journal club
  • Den ansvarlige yngre læge forbereder af en kort introduktion på 5-10 min. til baggrunden for emnet (hvis begrænset, da også meget gerne kort opsummering af tilgængelige evidens før studiet)
  • Den ansvarlige yngre læge præsenterer ovenstående og styrer journal club ud fra powerpoint med udvalgte punkter fra checkliste - støttet af senior læge med erfaring i artikellæsning
  • Den yngre læge udarbejder en kort sammenfatning af den kliniske impact af artiklen efter journal club til brug for opsummering til ikke-tilstedeværende

Der er i slutningen af hver checkliste tilknyttet et appendix med gennemgang af de vigtigste principper bag det enkelte trin i den kritiske gennemgang, som hjælp til at skabe kendskab til de forskellige elementer og faldgruber i litteraturgennemgangen.

 

Tjeklister til kritisk gennemgang af studier

I forbindelse med uddannelsesdagene i Region Sjælland har vi udviklet en række tjeklister til struktureret at hjælpe dig igennem en kritisk gennemgang af forskellige typer af studier. Ved at anvende en struktureret tilgang til vurdering af primærlitteraturen tilføjer du facetter og nuancer til studiets resultater og udvider din forståelse af i hvilke situationer de kan overføres til den kliniske hverdag du udfører dit virke i.

Udvalgte internationale kilder

Som en introduktion til helt basal kritisk gennemgang af litteratur har St. Emlyn's lavet en uovertruffen podcastserie: "Critical Appraisal Nuggets" som du kan finde i kolonnen til højre.

I serien gennemgår professor Simon Carly og professor Rick Body fra Storbritanniens nok største FOAMed kilde de vigtigste bias i medicinsk litteratur og hvordan vi kan spotte om et enkelt studie er i risiko for at være påvirket af disse.

Derudover er følgende FOAMed ressourcer anbefalede til EBM-begynderen:

The Skeptics' Guide to EM:

 

 

d

Med særlig tak til:

stort_logo