YDAM 80/20 review

Der er efterhånden så uendeligt meget viden derude at det er svært at følge med - i jagten på den bedste måde at præsentere ny viden på den lettest tilgængelige måde har vi givet os selv en udfordring!

"YDAMs 80/20 review" er hurtige gennemgange af nye, vigtige, interesssante eller skæve artikler om akutmedicin - præsenteret med maks 80 tegn per slide på maks 20 slides.

NIV-behandling af ARDS - Hjelm vs. maske?

Under coronakrisen lærte vi at de i Italien bl.a. bruger hjelme til NIV-behandling af patienter med ARDS. Det har vi ikke tradition for i Danmark, hvor vi typisk bruger maske til NIV-behandling.

Salim Rezaie fra REBEL EM har gennemgået et studie, der sammenligner effekten på intubationsraten af patienter med ARDS som NIV-behandles med henholdsvis maske og hjelm - læs hele gennemgangen her: https://rebelem.com/covid-19-niv-helmet-vs-mask/

Originalartiklen kan findes her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4967560/

 

Prædikative symptomer for AKS

Kilden til dette 80/20 review er endnu en fantastisk akutmedicinsk FOAMed ressource REBEL EM: http://rebelem.com/trapid-ami-predictive-symptoms-of-acute…/

Studiet der bliver gennemgået er et sub-studie til det store TRAPID-AMI studie og forsøger prospektivt at identificere signifikante symptomer for AKS - sammenholdt med TnI udslip - som det så vidt vides er det første til at gøre.

Originalartiklen findes her: McCord J et al. Symptoms Predictive of Acute Myocardial Infarction in the Troponin Era: Analysis From the TRAPID-AMI Study. Crit Pathw Cardiol 2019. PMID: 30747759

Se videoen til ende - og sæt lyd på - vi lover du bliver overrasket!

Music by: bensound.com

 

Fokuseret lungeultralyd til akut hjertesvigt

Denne gang er emnet fokuseret lungeultralyd (FLUS) som opfølgning på vores tidligere blogindlæg: https://akutmedicineren.dk/ku-godt-maa-godt-fokuseret-lung…/

Pivetti et al. undersøger i studiet den diagnostiske værdi af FLUS ved akut dekompenseret hjertesvigt (ADHF) sammenlignet med rtg. thorax + pro-BNP, som er standard mange steder.

Denne gang kommer den kritiske vurdering fra den fantastiske FOAMed-side The Bottom Line som vi kraftigt anbefaler at give et kig!

Der er i videoen angivet LR+ udregnet ud fra sensitiviteten og specificiteten fundet i artiklen, da LR+ umiddelbart giver en bedre fornemmelse af den direkte anvendelighed i akutafdelingen.

Referencer:
Originalartikel: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30690825
The Bottom Line critical appraisal: https://www.thebottomline.org.uk/summaries/icm/pivetta/

 

Første 80/20 review! Spritswabs for kvalme?

Første artikel omhandler behandling af kvalme i akutmodtagelsen og indgik i NEJM Journal Watch "Practice-Changing Research 2018":

Reference: April MD, et al. "Aromatherapy Versus Oral Ondansetron for Antiemetic Therapy Among Adult Emergency Department Patients: A Randomized Controlled Trial." Ann Emerg Med 2018 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29463461)

The Skeptics Guide to Emergency Medicine havde artiklen under kærlig håndtering i juni og fandt nogle vigtige faldgruber i studiet: http://thesgem.com/…/sgem221-smells-like-isopropyl-alcohol…/

Til trods for dette er konklusionen dog nok at du bør sænke øjenbrynet næste gang du ser en kollega tilbyde en patient med kvalme at sniffe en spritswab.