YDAM-logo

Vores mission

YDAM er Yngre Danske AkutMedicineres interesseorganisation, oprettet under DASEM, som selvstændig organisation.

YDAMs mission er først og fremmest at repræsentere og give stemme til yngre danske akutmedicinere i Danmark. Visionerne sættes på den årlige generalforsamling, afholdt under DASEMs årsmøde.

Missionen for 2019 er først og fremmest at skabe fokus på yngre akutmedicineres arbejdsforhold og sikre at vi ikke i Danmark begår samme fejl som er set flere steder i udlandet med uacceptable vagtbelastninger og urealistiske bemandinger.

Derudover ønsker YDAM at præge udviklingen af det nye speciale og sprede budskabet om alle de fantastiske kompetencer en specialisering i akutmedicin giver.

Dette forsøger vi bl.a. ved udviklingen af akutmedicineren.dk, en akutmedicinsk portal og samlingspunkt for YDAMs medlemmer. Visionen er at skabe en portal for akutmedicinsk relevant information, som kan bidrage til en større selvforståelse og en positiv udvikling for det akutmedicinske speciale i Danmark.

Mød YDAMs bestyrelse og teamet bag akutmedicineren.dk

Vi er alle passionerede omkring akutmedicin og FOAMed. Mød os herunder. Vi er altid interesserede i at udvide holdet af bidragsydere til akutmedicineren.dk så hvis du er interesseret og har noget at byde til indenfor akutmedicin skal du ikke holde dig tilbage med at kontakte os!

Image from iOS (1)

Laura Berg

Formand

Medlem af YDAMs bestyrelse siden 2021, og ved generalforsamling 2022 valgt som formand (forperson).

Jeg er aktuelt ansat i en introduktionsstilling i Akutmedicin på OUH, hvor jeg i afdelingen også har funktion som uddannelseskoordinerende yngre læge.Akutmedicin for mig rummer alle de facetter af lægearbejdet jeg elsker; stort fokus på diagnostikken, stabilisering af dårlige patienter, praktiske færdigheder og håndgreb, flowstyringer, lederskab og samarbejde med mange andre faggrupper og specialer.

Jeg er stadig tidlig i mit akutmedicinske virke, og jeg lærer noget nyt stort set hver dag, jeg går på arbejde, og det håber jeg aldrig stopper.Jeg tror fuldt ud på, at akutmedicin kan være med til at løse nogle af det fremtidige sundhedssystems problematikker der følger med den demografiske udvikling. Specialet kan sortere, prioritere og give rette behandling til de rette patienter. For at det akutmedicinske speciale kan komme til sin ret, skal vi have fokus på arbejdsmiljøet i akutmodtagelserne - akutmedicinere skal have bedre betingelser for at udføre deres arbejde så godt som muligt.

Der er en stor opgave forude på den arbejdsmiljømæssige front, og jeg håber jeg som formand for YDAM kan være med til at præge den udvikling der må og skal komme, de næste par år.

Image from iOS (4)

Katrine B. Nielsen

Næstformand

Involveret i YDAM’s bestyrelsesarbejde siden december 2020 og næstformand siden april 2021.

Jeg har haft min introduktionsstilling i akutmedicin i FAM på Odense Universitetshospital og er nu hoveduddannelseslæge i akutmedicin i Region Syddanmark i delt forløb mellem Kolding og Odense. Tidligere har jeg erfaring fra både kirurgi, neurologi og almen praksis. Der er mange årsager til, at jeg har valgt det akutmedicinske speciale. Bl.a. elsker jeg arbejdet som generalist, dels mht. typen af patienter, dels mht. variationen i de tilstande vi ser. Samtidig bliver man som akutmediciner dog også specialist i stabilisering, diagnostik og akut behandling - og kombinationen af de to tiltaler mig utrolig meget. At vi i det daglige inkluderer håndgreb, procedurer, små-kirurgi og ultralyd i vores diagnostiske arbejde gør det blot sjovere og sikrer, at to dage aldrig er ens. Akutmedicin er derudover et af de specialer, hvor arbejdet med både organisatoriske forhold, flowstyring og human factors fylder meget. Det er med til at gøre hverdagen spændende, da det har stor indflydelse på hvordan vi behandler vores patienter, men sikrer også at jeg konstant udvikler mig både som læge og som menneske.

Personligt brænder jeg meget for undervisning, simulation og uddannelse, da jeg både syntes det er sjovt, men også fordi jeg tror, at det er med til at skabe mere patientsikker behandling, hvis vi gør det godt. Jeg arbejder derfor på daglig basis med uddannelse af KBU- og introlæger og underviser i akutmedicinsk simulation og PoCUS. Derudover er arbejdsmiljø og trivsel noget der lægger mit hjerte nært. Jeg går meget op i, at vi som organisation er med til at sætte fokus på disse områder, da jeg ikke tror, at vi hverken kan rekruttere eller fastholde vores akutmedicinske uddannelseslæger og speciallæger, hvis ikke vi giver dem mulighed for at tilpasse arbejdslivet med privatlivet, forebygger stress og udbrændthed samt sikrer nye muligheder for “at blive gammel” i specialet - uanset hvad det betyder for den enkelte. Med udgangspunkt i ovenstående forhold samt at akutmedicin fortsat er et ungt speciale, så ser jeg frem til fortsat at præge hvilken retning specialet og fremtidens akutmediciner skal gå.

Image from iOS (2)

Mads Damgaard Mørkenborg

Sekretær og kasserer

Kasserer i YDAM siden april 2022.

Aktuelt i hoveduddannelse i akutmedicin (nov. 2021), første del i Akutafdelingen, Regionshospitalet Gødstrup, Herning.
Sammen med min hustru Camilla har vi vores to døtre Liv og Emilie, og bor i bjælkehus med skov og sø i Søhøjlandet syd for Silkeborg.Akutmedicin for mig er med et stort fokus på differentialdiagnostik, probalisme, EBM, shared decision making, håndtering af crowding, flow og ressourceudnyttelse.

Jeg går meget op i, at vi som akutmedicinerer bliver tiltagende stærke på vores akutmedicinske faglighed. Heraf bliver der brugt meget tid på Rosen’s suppleret med Tintinalli's og store mængder FOAMed sideløbende med min tid i klinikken. Jeg er stor fortaler for, at vi i YDAM arbejder for, at det faglige ambitionsniveau for nye akutlæger i Danmark skal være på niveau med vores kollegaer i udlandet - selvfølgelig med blik og forståelse for de forskellige systemer vi agerer i.

Med blik til udlandet er der ingen tvivl om, at specialet står overfor en spændende fremtid med utallige muligheder, som vi i YDAM skal sørge for at tale op og lade os inspirerer af.Jeg elsker det komplekse, uforudsigelige og diversiteten i vores speciale, og finder daglig begejstring i alle de nuancer vi møder i klinikken hos vores patienter.Mit akutmedicinske hjertebarn aktuelt er PoCUS. Jeg er ultralydsansvarlig i vores afdeling, underviser og kursusleder.

Jeg bruger meget tid på undervisning, internt i afdelingen, 12. semester Stud.med. og på EMCC kurserne.

Peter

Peter Tagmose Thomsen

Menigt medlem og skribent på akutmedicineren.dk

Stiftende menigt medlem i YDAM. Har arbejdet i diverse danske akutmodtagelser indtil 2017 hvor jeg flyttede til Stockholm og har været i HU i akutmedicin siden 2018Var jeg ikke akutlæge , var jeg nok neurolog eller pædiater. Jeg er særligt interesseret i non-technical skills (fx kommunikation med personale og patienten, og probabilistisk decision making ) og hvordan vi bliver bedre til at være et humant- og effektivt sundhedsvæsen .Jeg mener akutmedicinerens hovedopgave er forskellig alt efter hvilket land / setting man arbejder i, og derfor er det svært at definere een måde at være akutmediciner på. Akutmedicinerens essens er i min mening:
  • 1: At få evnen til at  træffe informationslette , tidskritiske , probabilistiske beslutninger og finde “nålen” (de tidskritiske tilstande) i høstakken af patienter der kommer ind gennem døren , uden at skade gruppen unødigt ved overdiagnostik / overbehandling . Vi er interesseret i at træffe den rigtige beslutningen i øjeblikket med den information vi har til rådighed (og være eksperter i at opsamle den data tidseffektivt) - om diagnosen viser sig være en anden i morgen på afdelingen er vi bevidste om retrospektoskopet og at se vores beslutninger prospektivt
  • 2: At balancere forskellen mellem individet og “venteværelset”, og skabe flow / advokere problemer som exit Block som helsystem peoblem
  • 3: NNT=1 : Vores opgave er altid at patienten skal være bedre stillet efter interaktionen med os . Dette betyder ikke de skal have have den undersøgelse de ønsker eller vi skal fikse deres problem . Men gennem særligt god kommunikation at få dem til næste skridt . Compassionate care er et kernebegreb som skal drives ind i alle elementer af akutmodtagelsens interaktion med patienten
Jeg mener vi er kompetente mennesker smidt ud i en komplex maskine (ikke simpel , ikke kompliceret , men komplex) og narrarivet med at vi laver 15% “fejl” bør vendes om til hvor dygtige vi er til i et så enormt komplekst system gør det rigtige 85% af tiden . Uddannelsen af læger i akutmodtagelsen skal afspejle dette og empower os til at blive eksperter i stedet for algoritme-slaver . Vi behandler patienten “ens” ved at behandle dem forskelligt .Vi er i et unikt miljø på akutmodtagelsen som slider mere end andre lægemiljøer . Vi er ikke mere end vores kollegaer , men vi har valgt en rolle som kræver at vi må arbejde på andre vilkår, hvis samfundet skal nyde gavnen af at have os. Vi må skabe et antifragilitets narrativ hvor vi ikke er i en offerrolle (burnout) , men med tid afsat , kan anvende de stressorer som vi dagligt møder til at vokse som læger for vores patient og vores kollegaer . Dette gøres gennem oprettelse af psykologisk sikkerhed på afdelingen og i systemet vi arbejder i; ved at skabe tid til refleksion og gennemgang af emotionelle såvel som faglige udfordringer fra hverdagen og ved at turde være sårbareVi skal i YDAM forsøge at skabe et narrativ om overståede , introducere / informere om ovenstående essentielle koncepter og (gen)skabe kendskab om ovenstående gennem uddannelse , forelæsninger , blogs og podcasts . Ikke for vores skyld, men for dine bedsteforældre , dine forældre, dine søskende, dine venner og din skyld - for det er dem der lider , hvis vi ikke gør det her godt
Desuden: Medredaktør på DASEM- og YDAMs arbejdsmiljø dokument , EMCC instruktør siden 2016, medredaktør på den akutte patient 4. Udgave , blogger og podcaster på akutmedicineren.dk
21267442_10155676849354166_1269969678_o

Emil Iversen

Menigt medlem og administrator af akutmedicineren.dk

Jeg har været med siden oprettelsen af YDAM, først næstformand og de sidste to år formand. Aktuelt er jeg i hoveduddannelse i akutmedicin på Køge Akutafdeling, startet nov. 2020.

Jeg mener at oprettelsen af det akutmedicinske speciale vil vise sig at være en af de helt store forbedringer i det danske sundhedsvæsen, først og fremmest i form af bedre og hurtigere diagnostik, behandling og korrekt visitation af patienter til relevant stamafdeling, men også ved at tage yngste mand et skridt væk fra frontlinjen og beskytte helt nyuddannede kollegaer fra at stå med alt for stort et ansvar for de udifferentierede patienter, der ikke umiddelbart på symptombilledet kan puttes i en "specialekasse" og som vi i de kommende år vil få flere og flere af.

Jeg har i en årrække været formand for YDAM og næstformand for DASEM, men er aktuelt trådt tilbage for at fokusere på en kommende barsel. Jeg bestyrer hjemmesiden akutmedicineren.dk og skriver blogs og laver podcasts under projektet "RESUS - Region Sjællands UddannelsesSystem" for at fremme en evidensbaseret tilgang til det akutmedicinske speciale.

Vejen til et fuldt etableret og velfungerende speciale er fortsat lang, men det er en fornøjelse at få lov til at bidrage til at hæve ambitionsniveauet og sikre arbejdsforholdene for Danmarks absolut fedeste speciale og jeg er begejstret over at arbejde på det sammen med dig.

Image from iOS (5)

Kamille Gustavson

Menigt medlem

Menigt medlem af YDAM siden ultimo april 2022.
Jeg arbejdede første gang i en akutmodtagelse i Aabenraa efter 8.semester og allerede dengang syntes jeg, at det var så fedt, at jeg siden ikke har kunne lade være, og nu har arbejdet i flere danske akutmodtagelser på tværs af regionerne. Aktuelt ved at afslutte en I-stilling i akutmedicin på Køge Akutafdeling, startet okt. 2021.

Jeg brænder for akutmedicin! Som de fleste nok vil svare, dels fordi det indeholder en masse sjovt “blå blink”-arbejde og seje håndgreb, men mest af alt fordi jeg elsker bredden, både i tilstande og i patientgruppen, uforudsigeligheden, kompleksiteten og det arbejde, der ikke nødvendigvis kan puttes i en “specialekasse” med det samme efter ankomst til FAM. Og så synes jeg, at det er sjovt og fedt, at være med til at præge specialet fra start.

Vores arbejde er mere belastende end i mange andre specialer. Vagterne er psykisk hårdere, der er (næsten) altid travlt i akutmodtagelserne og indtaget af patienter og mængden af arbejdsopgaver stopper ikke om natten. Derfor er jeg i YDAM særligt interesseret i at vi sammen får skabt et godt og mindre opslidende arbejdsmiljø på de danske akutmodtagelser, både så vi forebygger burnout, har tid til ordentlig læring, og i sidste ende for patientsikkerheden! Det skal være muligt at kunne se sig selv i specialet mange år frem med ordentlig tid til privatliv, mindre stress og burnout.

Vi skal kunne tiltrække nye unge dygtige kollegaer samt formå at holde på de dygtige speciallægeressourcer vi allerede har. Det er især højaktuelt nu kort inden vores nye overenskomstforhandlinger, hvor vi må være særligt opmærksomme på de udfordringer som akutmedicin i Danmark indeholder.

Vi må være åbne overfor en ny måde at opbygge vores fremtidige arbejde, herunder især vagtarbejde og tid til fordybelse/undervisning/dygtiggørelse. Her mener jeg, at man bør skue til øvrige lande, som vi ellers kan lide at sammenligne os med, og se på, hvordan de har grebet de samme udfordringer i specialet an, f.eks. med en selvstændig akutmedicinsk overenskomst, ændret vagthyppighed, vagtlængde mm.

Jeg glæder mig til at se, hvad vi sammen kan udrette med specialet i den kommende tid.

Kontakt bestyrelsen

Har du forslag til akutmedicineren.dk eller spørgsmål til bestyrelsen er du velkommen til at kontakte os!