The path to success is to take massive, determined action.

Med indførslen af et nyt speciale vil der naturligt opstå en del forvirring omkring specialets indhold og dets afgrænsning. Dette både på baggrund af misforståelser, men også som en forventelig konsekvens af det faktum at de medicinske specialer, trods manges opfattelse, ikke er uforanderlige instanser, sat i sten, men udvikler sig og defineres af de personer som engagerer sig i specialet. Radiologi har på den måde f.eks. bevæget sig fra at være et særdeles "hands-off" speciale til nu at have udviklet et helt sub-speciale af "interventionel radiologi".

Det bedste bud på en afgrænsning af et speciale er sundhedsstyrelsens målbeskrivelser og de enkelte kompetencebeskrivelser herunder (du kan også læse vores alternative kompetencebeskrivelse for introuddannelsen, udformet som en fortælling med eksempler fra en akutmedicinsk hverdag).

 

Foretrækker du at lytte fremfor at læse? Hør vores podcast "Hvad er Akutmedicin?", hvor vi dykker dybt ned i kaninhullet og får vendt og drejet det nye speciale på alle leder og kanter

 

Akutmedicinerens fysiske afgrænsning er akutafdelingen, hvor alle hospitalets akutte patienter bringes igennem (fraset måske et antal helt oplagte hyperakutte tilfælde, såsom STEMI eller stroke, hvis hospitalet har specialekompetence i håndteringen af PCI eller trombolyse). Akutmedicin er således som et af de eneste specialer defineret ikke af et bestemt organ eller fysiologisk afgrænsning, men af et tidsmæssigt element, hvor akut patientens tilstand er. Kan patienten lige så vel vente på at se sin praktiserende læge dagen efter eller kan tilstanden håndteres i et ambulatorie falder dette altså ikke indenfor akutmedicinerens metier.

At akutmedicinen på den måde omfavner alle specialer og på samme tid ingen betyder at akutmedicinerens viden er meget bredt funderet, men ikke stiller samme krav til en meget dybdegående viden omkring hver enkelt tilstand, såsom subdifferentiering af non-hodgkins lymfom og dets behandling. Akutmedicinerens opgave er at identificere og udskille de syge og indlæggelseskrævende patienter fra de ikke syge patienter i akutafdelingens brogede patientpopulation. I lande såsom England, hvor akutmedicin har eksisteret i flere årtier, ses der dog subspecialiseringer indenfor akutmedicin, såsom pædiatrisk akutmedicin, og særligt fokuseret bedside ultralyd er blevet et helt selvstændigt felt indenfor akutmedicinsk forskning.

 

Sandheden er dog også at et speciale, særligt et helt nyt speciale, vil udforme sig forskelligt i de forskellige regioner og på de enkelte akutafdelinger. Det er således nær umuligt at svare helt korrekt på spørgsmålet "hvad er akutmedicin?".

 

Blå blink og blod eller døgnåben praktiserende læge?

Akutmedicin kan beskrives så actionpræget og ophidsende som vi gør i videoen ovenfor og det vil i vid udstrækning være sandt (indrømmet, musikken er måske en tand i overkanten). Akutmedicin beskæftiger sig med akutte tilstande, hvilket betyder at du som akutmediciner ofte skal vægte sandsynligheden for at en patient har en livstruende tilstand fremfor en mere fredelig og mindre tidskritisk tilstand. Samtidig er du som akutmediciner ofte den første læge patienten møder på hospitalet, hvis ikke patienten er blevet bragt ind med lægefølge. I den initiale ABCDE gennemgang af patienterne vil du således også hyppigt identificere akut behandlingskrævende tilstande.

Samtidig er det din opgave som akutmediciner at kunne sende en stor del af patienterne hjem. For at kunne dette uden at skulle involvere de enkelte specialer kræves det at du først og fremmest har en bred viden indenfor samtlige specialer, men også at du er kompetent i en række akutte procedurer. I udlandet kan en del af de patienter der i dagens Danmark indlægges, såsom patienter med forværring af kendt atrieflimmer, sendes hjem direkte fra akutafdelingen.

 

Akutmedicin er dog ikke udelukkende blå blink og nært forestående asystolier. Trods vores i Danmark stærke primærsektor vil størstedelen af patienterne der præsenterer sig til akutafdelingen ikke kræve akut livreddende behandling. En bred vifte af tilstande kræver behandling, som ikke kan håndteres i primær sektoren eller på ambulatorierne, uden at de nødvendigvis påvirker patienterne i en grad der kræver at de bringes ind med ambulance. Langt størstedelen af dine patienter som akutmediciner kommer vandrende tilsyneladende ganske upåvirkede ind på akutafdelingen.

Nogle vil mene at det er hos disse patienter at akutmedicinerens vigtigste opgave ligger, da differentialdiagnostikken og visitationen af akutte patienter er nogle af dine vigtigste kompetencer som akutmediciner. Det er også her du som akutmediciner særligt får dit akademiske værd. Forståelsen for de mulige differentialdiagnoser for et enkelt symptombillede og kendskab til prævalenser, anamnestiske og kliniske tegn samt hvorledes diagnostiske tiltag påvirker sandsynligheden for hver enkelt af differentialdiagnoserne (bayesisk diagnostik) er i manges mening kernen i akutmedicin.

 

På en helt tredje manér vil akutmedicin for nogle være nærmere geriatri eller socialmedicin. Grundet en aldrende befolkning, længere forventet levetid og bedre behandlingsmuligheder for livsstilssygdomme og komorbiditeter vil en tiltagende større del af patientgruppen i akutafdeling være over 65, komorbide og kræve behandling af mere end én tilstand på samme tid, samtidig med at det sikres at den igangsatte behandling ikke forværrer andre af patientens ellers stabile komorbiditeter. Samtidig kan akutafdelingen for udsatte dele af befolkningen, såsom hjemløse og misbrugere, være den eneste reelle tilgang til sundhedsvæsenet og ofte kan besøget være en af de meget sjældne muligheder for at reetablere kontakten mellem patienten og kommunen eller støtteorganisationer.

Af denne årsag vil du som akutmediciner også bruge meget tid på ting som medicingennemgange og -afstemninger, sikre relevant tilpasning af medicin for ting som diabetes og hypertension samt korrespondance med kommune eller primærsektor. Denne gruppe af patienter kan også i højere grad stille krav til din evne til at leve dig ind i patientens situation og kommunikere empatisk og forståeligt på trods af forhindringer, såsom nedsat hørelse, besværet verbal kommunikation eller modarbejdende adfærd.

 

Tiden vil vise hvad akutmedicin er i en dansk kontekst

Akutmedicin vil udvikle sig som speciale over de næste mange år og det vil i høj grad påvirkes af dem som vælger at gå ind i specialet. For nu er de bedste bud på en afgrænsning som sagt målbeskrivelsen og dens kompetencebeskrivelser, men også disse vil blive revideret i løbet af det næste årti. Mere afgørende end hvorvidt specialet lige kommer til at omfatte den ene eller den anden kompetence er nok den kultur som udvikler sig i specialet. Som akutmedicinere tager vi ansvar for, og må stræbe efter at kunne opfylde de krav som stilles til, modtagelsen af alle typer af akutte patienter. De kompetencer som er nødvendige for at håndtere denne opgave vil blive en del af specialet på den ene eller den anden måde.

 

Har du lyst til at læse videre, så prøv vores alternative kompetencebeskrivelse, der gennemgår introduktionsstillingens kompetencer i løbet af en dag på en akutafdeling

 

Har du fået rigtigt meget blod på tanden eller ønsker du at få en dybere forståelse for akutmedicin og hvad specialet kan udvikle sig til vil vi anbefale bogen: "An Emergency Medicine Mindset" af Alex Koyfman og Brit Long. Bogen er en samling af holdninger, historier og indsigter fra nogle af de mest indflydelsesrige og inspirerende amerikanske akutmedicinere. Vi vil her nævne blot et lille udvalg af nogle af vores yndlingscitater fra bogen.

"Emergency Medicine is a specialty with moments of joy, fear, sadness, elation, and trepidation, and we as EM physicians often meet patients in some of their most vulnerable moments. We thrive in resuscitation, quick thinking, emergent procedures, care coordination, and task switching, while caring for patients of all walks of life no matter the time of day or insurance status"

Alex Koyfman and Brit Long


"Our motto is 'Anyone, anything, anytime' [...] I will spend as much time as it takes to determine whether you are trying to die on me and whether I should admit you to the hospital so you can try to die on one of my colleagues. [...] You must trust me with your life and secrets, and I must trust that the answers you give me are honest. After today, we will probably never see one another again. This may turn out to be one of the worst days of your life; for me it is another workday."

"Many people feel that when they have their heart attack, they should be cared for by a cardiologist. So they think that the symptom of 'chest pain' is their ticket to the heart specialist. But what if their heart attack is not chest pain, but nausea and breathlessness; and what if their chest pain is aortic dissection? So you are being treated by a specialist - one who can discern the life threatening from the banal, and the cardiac from the surgical. We are the specialty trained to think like this."

Joe Lex


"The practice of Emergency Medicine, by contrast, is a privilige. It is a privilige to be allowed to attend to the dying, to comfort those in their most difficult circumstances, to be the place people turn when they are in trouble. It is a privilige to be given the responsibility for society's healthcare safety net. To be the group of people who are up all night and prepared to attend to the sick or injured, regardless of circumstance. To be the people others turn to in their time of need."

"Emergency Medicine, as the only time-based specialty, is a practice defined by acuity rather than anatomy or physiology. [...] A profession that is deeply rewarding, not just for the dramatic saves of critically ill patients, but for the small acts of compassion that make our patients' lives better."

John P. Marshall


"In the ED, I am face-to-face with problems that I cannot fix - the effects of socioeconomic disparities, poverty, drug addiction, gun violence, homelessness, domestic disputes, and self-inflicted diseases. [...] Ultimately, the ED is an equalizer - as close to a level playing field that you'll get to in medicine. We, as practitioners in the ED, are equally important as the nurse, tech, consultant, etc. in providing the best outcomes for our patients."

Amy Kaji


"If you go into this specialty under the guise that you will someday be a master diagnostician, then you will be sorely disappointed and that disappointment will likely spiral into despair as you burn out in a matter of years. That is not our lot. Our responsibility is to be excellent differential diagnosticians not definitive diagnosticians because ours is a specialty of recognizing the sick. [...] To be a sensei you must develop the bedside acumen to question like a lawyer, listen like a judge, and discern probability like a mathematician."

Andrew Sloas