Indblik i Uddannelsen – Holbæk – Arbejdsmiljø og Opsummering

Holbæk Akutafdeling fokuserer i høj grad på stabiliseringen af akutte patienter og du vil som uddannelseslæge på afdelingen blive sat i forreste linje i modtagelsen af de akutte patienter og blive eksponeret for både ultralydsdiagnostik og ultralydsvejledte procedurer. Alle elementer af det akutmedicinske speciale som er stærkt reflekteret i afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge, Anders Krusenstjerna-Hafstrøms, personlige interesseområder.

Fortsæt læsning →

Indblik i Uddannelsen – Holbæk – Kompetencer

Med overbevisningen om at akutmedicinsk uddannelse først og fremmest foregår på gulvet forklarer Anders at der på afdelingen er særligt fokus på undervisning i den kliniske hverdag, hvor patientcases anvendes til at illustrere læringspunkter og det så vidt muligt forsøges at give mulighed for debriefing og diskussion efter særligt interessante eller svære cases.

Fortsæt læsning →