Oversigt over akutmedicinske specialer i Europa. Kilde: https://eusem.org/images/EM_primary_specialty_status_in_EU_2018.pdf
Oversigt over akutmedicinske specialer i Europa. Kilde: https://eusem.org/images/EM_primary_specialty_status_in_EU_2018.pdf

De første akutmodtagelser

Akutmedicinens oprindelse er en smule omdiskuteret. Specialet har eksisteret i nu 50 år i Storbritannien, men de fleste kilder bestemmer akutafdelingernes oprindelse til USA.

I starten af 1960'erne blev de første døgnåbne akutmodtagelser oprettet i USA. På daværende tidspunkt tilfaldt modtagelsen og håndteringen af akutte patienter næsten udelukkende de yngste læger fra de forskellige specialer, som havde roterende vagter på skadestuen. Ambulanceservice blev udført af rustvogne, da de havde de fysiske forhold til at have liggende patienter. Problemet var bare at der var flere penge i at fragte de døde, hvorfor overlevende tilskadekomne ofte blev nedprioriteret og først ankom sent til hospitalet.

De første akutafdelinger blev oprettet i hospitalers kældre, i ubrugte rum med dårlige forhold og meget få ressourcer. Der eksisterede endnu ikke et akutmedicinsk speciale og det var i høj grad ortopædkirurger, som i begyndelsen tog ansvaret for at udvikle og lede afdelingerne.

EMRA (Emergency Medicine Residents' Association) har fået produceret nedenstående film, der giver et spændende indblik i akutmedicinens udvikling i USA.

Det første anerkendte speciale i akutmedicin blev oprettet i Storbritannien i 1972, mens det første uddannelsesprogram blev oprettet i USA i 1971, som dog først fik specialet officielt anerkendt i 1979. Interessant i videoen ovenover beskrives det at fremkomsten af det akutmedicinske speciale faktisk var direkte indvirkende på udviklingen af det præhospitale beredskab i USA.

Akutmedicin i Danmark

Dansk Selskab for Akutmedicin blev oprettet på den stiftende generalforsamling i 2006. Forud for lå længere tids overvejelser, diskussioner og kampe blandt de stiftende medlemmer og det etablere sundhedsvæsen. At oprette et nyt speciale i akutmedicin viste sig at være en stor udfordring og var længe et kontroversielt emne. I 2008 udkom Sundhedsstyrelsen dog med en ti-års plan for den akutte modtagelse af patienter i Danmark og der blev i denne lagt vægt på at speciallæger skulle være i front, hvilket betød at akutmodtagelserne nu ikke længere måtte være uden tilstedeværelse af en bagvagt.

Mange steder blev dette løst ved at lade speciallæger fra sengeafsnittene have vagter, ofte på tilkald, i akutmodtagelserne, men i samme år blev fagområdet i akutmedicin beskrevet og tilbudt speciallæger med interesse for akutmedicin til overbygning af deres eksisterende speciale.

Tidslinje over akutmedicins udvikling i forskellige lande, kilder: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4129827/pdf/WJEM-1-5.pdf?utm_medium=referral&utm_source=r360, https://www.rcem.ac.uk/RCEM/About/50_Years_of_Emergency_Medicine/RCEM/About_Us/50_Years_of_Emergency_Medicine.aspx?hkey=5049d4f7-3c35-4d2a-9c91-87f18c5d40ae

I 2017 lagde sundhedsministeren på baggrund af en rapport fra Sundhedsstyrelsen op til at der skulle oprettes et selvstændigt speciale i akutmedicin og i februar 2018 lå målbeskrivelsen klar.