Refusion af udgifter

Transport udgifter refunderes udelukkende svarende til statens lave takst for kørsel i egen bil