Hvad vil det sige at være akutmediciner - og hvordan bliver jeg det?

 

Akutmedicin er et helt nyt speciale i Danmark, men har eksisteret i over halvtreds år som speciale i bl.a. USA og England. På mange områder bliver akutmedicin i Danmark som i udlandet, men specialet vil på visse punkter udvikle sig unikt og tilpasse sig de særlige forhold som eksisterer i Danmark.

Kort at beskrive hvad akutmedicin er vil være en umulig opgave. Vi forsøger på vores blog at lave uddybende artikler omkring vigtige og ofte abstrakte elementer af specialet. Disse vil formentligt give den dybeste forståelse af hvad du som akutmediciner skal og vil komme til at kunne.

På de følgende sider gennemgår vi mere i dybden de formelle og obligatoriske dele af den akutmedicinske speciallægeuddannelse i Danmark.

 

Målbeskrivelsen

Målbeskrivelsen er Sundhedsstyrelsens beskrivelse af minimumskravene til den akutmedicinske speciallægeuddannelse opdelt i kompetencer for hhv. intro- og hoveduddannelsen

Faglig Profil

Følger. Den faglige profil beskriver selskabets retningslinjer for bedømmelse af hoveduddannelseskandidater og er en god rettelinje for hvilke kompetencer der vægtes tungest af selskabets bestyrelse

Introuddannelsen

Her kan du læse YDAMs dybere redegørelse for de ni kompetencer beskrevet i introuddannelsen og få et indtryk af hvordan din hverdag i akutmedicinsk intro kan se ud

Hoveduddannelsen

Uddannelsesprogrammerne og de specialespecifikke kurser for hoveduddannelsen er endnu ikke færdigt definerede. YDAM vil løbende opdatere siden efterhånden som detaljer frigives fra selskabet og uddannelsessekretariaterne

Akutmedicin i udlandet

Da akutmedicin er et helt nyt speciale i Danmark og der endnu ikke eksisterer en pool af specialuddannede akutmedicinere vil det være aktuelt for uddannelseslæger at søge viden i udlandet. Læs her om akutmedicin forskellige steder i verden

Meritvurdering

Følger. Frem til 2024 vil det være muligt at ansøge om merit for speciallægeuddannelsen i akutmedicin. Dette er primært aktuelt for speciallæger, men YDAM vil løbende beskrive de relevante dele af meritvurderingerne for uddannelseslæger