Videoer fra YDAM Kursusdag 7/3-21

Den 7/3-21 afholdt YDAM i et forsøg på at imødekomme behovet for akutmedicinsk uddannelse og samhør på tværs af regionerne det første virtuelle kursus i foreningens historie. Forhåbningerne var at i hvert fald et par håndfulde passionerede yngre læger i akutmedicinsk uddannelsesstilling ville tilmelde sig og der samtidig kunne oparbejdes en erfaring med de digitale platforme, eftersom det virtuelle kursusformat formentligt er kommet for at blive.

Webinaret blev en overvældende succes med mere end 165 deltagere, heriblandt en del medicinstuderende, mange yngre læger i akutmedicinske uddannelsesstillinger og endda et par speciallæger i akutmedicin. Deltagerinteraktionen var fantastisk og via polls undervejs i præsentationerne, interaktive Q&A-sessioner efter oplæggene samt løbende pause-quiz og medicinske sketches blev afstanden imellem deltagere, oplægsholdere og moderatorer pludselig meget mindre.

Vi planlægger nu i YDAM at afholde mange flere lignende kurser, formentligt primært i form af kortere, opdelte kurser og evt. enkelte hele kursusdage. For at sprede budskaberne fra oplæggene blev de desuden optaget og du kan her på siden se eller gense alle dagens oplæg fra vores fantastiske oplægsholdere.

 

Danny Yu - Takykardi hos den voksne patient med puls

Danny Yu gennemgår sin tilgang til hurtig inddeling af takykardier i 4 let overskuelige grupper der gør det nemt at diagnosticere og behandle den voksne patient med takykardi i akutafdelingen

 

Anders Jørgensen - Kramper, en rystende let tilgang

Anders Jørgensen gennemgår sin "rystende lette" tilgang til patienten med kramper og understreger vigtigheden af at se kramper som et symptom - ikke en tilstand - der kræver grundig udredning af underliggende årsag

 

Kristoffer Brockhattingen - Den Geriatriske Patient i FAM

HU-læge i geriatri med særlig interesse indenfor akut geriatri Kristoffer Brockhattingen gennemgår en typisk geriatrisk case fra akutmodtagelsen med alle dens mange faldgruber

 

Peter Tagmose Thomsen - Probabilisme og Hovedpine

Peter Tagmose Thomsen gennemgår sin probabilistiske tilgang til hovedpinepatienten og kommer ind på både den diagnostiske proces samt kommunikationen med patienten, der i mange tilfælde kan være lige så afgørende som selve diagnosen

 

Akutmedicinsk Paneldebat

Video fra YDAMs virtuelle kursusdag 7/3-21. Sammen med overlæge Jacob Juul, HU-læger Anders Jørgensen og Peter Tagmose Thomsen og introlæge Katrine Nielsen diskuterer vi specialet akutmedicin vidt og bredt

 

Akutmedicinske Pearls

Undervejs i kursusdagen, før hver pause, stillede vi deltagerne et spørgsmål med akutmedicinsk relevans i et forsøg på at stoppe endnu mere læring ind i dagen. Du kan se alle fire spørgsmål og læse svarene til hvert herunder:

Akutmedicinsk Pearl #1:

Hvilke EKG fund karakteriserer Wellens Type A?

Bifasiske T-takker i V2-V3

Billede fra liftl.com

Akutmedicinsk Pearl #2:

Hvilke 3 elementer indgår i den farmakologiske triple whammy?

 1. NSAID
 2. ACE-hæmmer
 3. Diuretika

Akutmedicinsk Pearl #3:

Hvad er et fund der ved fokuseret lungeultralyd kan tyde på pneumothorax

 • Manglende lung sliding

 • Manglende B-lines

 • Tydelige A-lines

 • Lung point

Billeder fra thepocusatlas.com

Akutmedicinsk Pearl #4:

Hvad skal være opfyldt for at en HINTS-undersøgelse kan beskrives som perifer

 1. Positiv head-impulse test
 2. Unidirektionel horisontel nystagmus
 3. Negativ test-of-skew
 4. (Intet nyt høretab)

 

Akutmedicinske sketches

Kan du bare heller ikke få den sang fra "Frozen" ud af hovedet efter kursusdagen? I pauserne afspillede vi de bedste medicinske cover-videoer vi har kunnet finde på Youtube med hvert sit skjulte budskab. Se dem alle her:

 

Akutmedicinerens præmis er utilstrækkelig information

"Emergency Medicine requires decision making in the setting of incomplete information, inadequate ressources and a paucity of time. And it is a wonderful practice, or more aptly, a wonderful profession." - John P. Marshall

 

Akutmedicin er først og fremmest et samarbejdende speciale

"Den akutmedicinske specialist besidder en bred faglig kompetencemed fokus på indledende behandling og visitation til mere fagspecialiseret behandling, når dette er relevant" - Målbeskrivelsen for Akutmedicin, SST

 

Ikke alle hovslag kommer fra zebraer

"Absolute certainty in diagnosis is unattainable, no matter how much information we gather …. our task is … to reduce the level of diagnostic uncertainty enough to make optimal therapeutic decisions" - Jerome Kassier

 

I akutafdelingen udfordres alle etablerede dogmer

"The current guideline-recommended paradigm of acute MI management (“STEMI vs. NSTEMI”) is irreversibly flawed, and has prevented meaningful progress in the science of emergent reperfusion therapy over the past 25 years" - Pendell Meyers

 

Kun sammen kan vi gøre en forskel - Kun sammen kan vi passe på os selv

"Burnout is not about giving too much of yourself - it's about trying to give what you do not possess" - Anonym