Probabalistisk tankegang – Del 5 (take home og referencer)

Take home

 • Akutmedicineren er generalist med flere egenskaber i form af bl.a. ekspert i differentialdiagnostik i den akutmedicinske population ofte vha probabilistisk tankegang; gode kommunkationsevner med patient (shared decision making) og personale (shared mindset), og som ikke stiller diagnoser (læs: probabilistiker), men primært (dog ikke udelukkende) forsøger at udelukke tidskritiske tilstande.
 • Patientgrupperne i akutmodtagelsen kan groft kaldes stabile og ustabile, hvortil der findes overlappende, men forskellige tilgange
 • Uanset patientgruppe er probabilistisk tankegang (LR, NNT, kappaværdier, præ-test sandsynlighed) og smarte tjeklister (MAPLES, OPQRST+, differentialdiagnose 2×2 tabeller) indarbejdet i hverdagen, samt kendskab til illness scripts og præsentationer én versitil, evidensbaseret og holistisk måde at tilgå patienten på
 • Det er essentielt at kunne kommunikere overstående til patienterne så de forstår det bedst muligt, og kan træffe en informeret beslutning om deres diagnose- og behandlingspræferencer

Vi vil hér på akutmedicineren.dk snarligt opstarte en database for præsentationer, og senere ”illness scripts”

 

Til videre læsning / kilder:

 

Reference List:

 1. Croskerry P, Cosby, Karen;, Graber, Mark L.; Singh, Hardeep. Diagnosis: Interpreting the Shadows2017.
 2. Dryver Eea. Checklistor och »crowdsourcing« för ökad patientsäkerhet på akutmottagningen. 2014.
 3. Gawande A. The Checklist Manifesto: How to get things right. 2011.
 4. Guyatt GR, Drummond; Meade, Maureen O; Cook, Deborah J. Users’ Guides to the Medical Litterature: McGraw Hill; 2015.
 5. Carley SM, Nathalie; St. emlyns team. Risk, Probability and decisions in emergency medicine v2. 2017.
 6. Stern SDC, Cifu, Adam S, Alkorn, Diane. Symptom to diagnosis – An evidence-based guide: McGraw Hill; 2015.
 7. McGee S. Evidence-Based Physical Diagnosis. 2017;4th edition.
 8. Dryver E. http://lucem.info/ 2014 [
 9. Sundblom ED, Eric. Beslutsfattande på akuten. Läkaretidningen. 2013;110(12):630-5.
 10. BroomDocs BT, https://broomedocs.com/tag/bayes-theorum/. 2016.
 11. Ragland JT, Kosha; Anderson, Wendy. Addressing Prognosis in Serious Illness. 2017.