A som Airway – del 7: Akutmedicinerens vej til avanceret A-håndtering

Hvordan øver man sig som akutmediciner i PSA (og RSI)?

Kort sagt, så anbefaler jeg, at man tager med til SWESEMs airway kursus (”A som i airway”, går x1-2 per år i Lund, kan findes via SWESEMs hjemmeside) for introduktion af akutmedicinere, som gør det her dagligt på deres afdelinger (obs: jeg modtager INGEN penge eller på anden vis nogen goder ved at anbefale dette kursus).

Sekvensen af øvelser, som man gennemgår på SWESEM kurset gennem 4 dage er som følger:

  • Indlæsning med flipped classroom af swesems utbildningsmaterial om PSA, LMA, fiberskopi og basale luftvejsmanøvre, samt lægemidler til PSA

Herefter må man scenariebaseret og hands-on gå igennem følgende

  • Step 0: visualisering (BTSF), microskills (weingart) og teoretisk gennemgang af procedurene
  • Step 1: basics så man kan det (håndgreb , BVM etc ) = indikation og kontrai
  • Step 2: Fiberskopi og DL for at få følelse for luftvejene og proceduren
  • Step 3: forberedelse (SOAP ME) og assistering + DL
  • Step 4: Forberedelse + VL
  • Step 5: Forberedelse MED medicin + DL/VL
  • Step 6: scenarie træning med PSA og RSI med komplikationer til proceduren

Under træningen, er det essentielt, at man har alt udstyr så tæt på ens egen set-up som muligt. Det er essentielt, at man bliver øvet i at trække lægemidler op i rigtige sprøjter, og fungere som assistent

Næste skridt er, at udføre PSA i nærvær af en ekspert (fx anæstesiolog), og udføre PSA bedømninger, samt setup / forberedelse og forsøge at udføre PSA på simple tilstande ved ASA I-II patienter fx

– Defibrillering af AFLI
– ECT behandling
– Simple kirurgiske procedurer fx reponering af ortopædkirurgiske skader

Man kan herefter overveje at oprette en certificeringsprocess, hvorved flere på ens afdeling er certificerede efter at have udført xx antal PSA’er i nærvær af ekspert. Efterhånden opnås en mængde læger med certificering, og oplæring kan gøres på afdelingen når de allerede certificerede har opnået rutine i PSA.

Initialt udføres selvstændig PSA kun simple patienter, og ved ASA >II og/eller risiko for svær luftvej eller andre komplicerende faktorer, ringer man til anæstesien og enten informerer dem, eller beder dem om at komme. Dette er niveauet man er nået til flere steder i Sverige fx Lund-, Linköping og Sundsvall, imens flere steder herunder SÖS (Södersjukhuset, Stockholm) er igang med at udvikle konceptet

For inspiration til, hvordan dette kan lade sig gøre, kig Dryver et al: https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/originalstudie/2019/01/akutlakardriven-propofolsedering-ar-saker-vid-elkonvertering/

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *