Decision making theory: Dual process theory (del 2)

Fortællingen om 2 systemer

For få år siden vandt psykolog Daniel Kahneman (bl.a. forfatter af ”thinking fast and slow”) nobelprisen i psykologi for sit arbejde indenfor kognitiv psykologi. Hans og andres forskning har opnået betydelig evidenstyngde indenfor de seneste årtier, og det har udmundet i en universel model for, hvordan vi løser problemer i alle situationer: Dual Process Theory (DPT).

DPT beskriver, at der findes to parallelt (læs: på samme tid) fungerende systemer, når vi tilgår et problem: System 1 og System 2. System 1 (De 3 G’er: Gut feeling, Gestalt, Guess, eller blot ”intuition” / heuristik eller for gestalt psykologer “top down” tankegang) fungerer uden bevidst tænkning, og er en slags energibesparende autopilot, og når vi anvender det, føles det ikke som om, vi har truffet en beslutning (Fx at man børster tænder om aftenen, tager tøj på om morgenen, tommelfingerregler / heuristik etc). System 2 (også kaldet “bottom up”) derimod, er den energikrævende analytiske og bevidste del (jf tabel 1). Systemerne er således komplimenterende, og tilsammen udgør de vores tankeværktøj for beslutning.

  System 1 System 2
Reasoning style Heuristic, associativ, concrete Analytical, normative, deductive, abstract
Awareness Low High
Speed Fast (”thinking fast” Slow (”thinking slow”)
Action Reflexive, skilled Deliberte, rule based
Channels Multiple, parallel Single, linear
Effort Low High
Errors High Low
Predictive power Low High
Affective valence High Low

Tabel 1: Oversigt over system 1 og system 2 kerne egenskaber. Adapteret fra(1) s. 43, tabel 3.1

Da modellen er universel, er det derfor de samme processer der foregår, når vi ser en patient. Det er derfor essentielt at kende til svaghederne og styrkerne ved hvert system, så vi kan kompensere for dem. Den canadiske professor i akutmedicin, Pat Croskerry med flere, har udviklet en grafisk model til anvendelse indenfor medicin (jf figur – velbeskrevet i følgende gratis artikelserie: https://qualitysafety.bmj.com/content/22/Suppl_2/ii58 eller følgende SMACC talk: https://www.smacc.net.au/2015/12/cognitive-debiasing-thinking-straight-by-pat-croskerry/ ). Kort fortalt er der følgende hovedpointer:

  • 95% af tiden anvendes i system 1
  • Flest fejl forekommer i system 1
  • Repeteres samme system 2 tankeprocess flere gange, vil den efterhånden integreres som system 1 (en slags ”øvelse gør mester”) med de fordele og ulemper, der følger med (med andre ord går man fra “bottom up” tankegang, til “top down” (refleksivt) – dette kan endda føre til “overlæring”. Et klassisk eksempel på disse principper, er billedet i starten af bloggen. For folk, der ikke kender billedet, er der tale om en masse sorte prikker på en hvid baggrund. Men kig længe nok (Bottom up / system 2), og du ser måske en hund. Næste gang du går tilbage til billedet, ved du, at det er en hund (top down / system 1 – indlært ved visuel repretition). Når du først har set hunden, kan det dog være svært IKKE at se hunden, og blot se de sorte prikker (= “overlæring“)
  • Systemerne kan ”override” hinanden, således at man går fra 1 til 2, og omvendt.
  • Som en integreret del af hvert system, findes fejlrisiko (”errors”) på baggrund af ”bias” (flest i system 1, men også nogle i system 2). Bias opdeles i kognitive– og affektive

Denne model er kernen i de næste afsnit om hvordan vi forsøger at forhindre bias

Næste afsnit: Decision making theory: Men laver jeg også fejl? –> Læs videre

Gå til:
Del 1: Intro
Del 2: Dual process theory
Del 3: Men laver jeg også fejl?
Del 4: Links og referencer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *