Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Meritansøgninger efter §20 – SEND INDEN 31/12-18!

13. november 2018 @ 8:00 - 31. december 2018 @ 17:00

VIGTIGT. Hvis du er ansat i en akutafdeling nu og har været det forud for d. 9. februar 2018, skal du sende din §20 ansøgning meget snart, da den skal være Videreuddannelsessekretariatet i hænde inden årsskiftet.

 

For yngre læger, som overvejer at søge ind i det akutmedicinske speciale med merit er kun §20 i “Bekendtgørelse om Uddannelse af Speciallæger” interessant (da du skal være speciallæge for at opfylde §21-kravene). 

Følgende er det relevante afsnit af DASEMs beskrivelse af meritkravene, udarbejdet ud fra Sundhedsstyrelsens vejledning på området. NB! Dette er kun vejledende! Afgørelsen om merittildeling er uddelegeret til de enkelte uddannelsesekretariater og der kan således forekomme regionale forskelle!

 

Uddrag af DASEMs beskrivelse vedr. §20-meritansøgning:

Du kan søge merit for introduktions- og hoveduddannelsesstilling eller begge dele.

For at opnå fuld merit skal du
– opfylde tidskravet: 6 års ansættelse i akutafdelinger eller tilsvarende og
– have opnået alle kompetencer i målbeskrivelsen og
– have deltaget med succes i generelle kurser for intro- og hoveduddannelsen og have gennemført akutkurset i Region Midt/Nord som alternativ til de specialespecifikke kurser (da specialespecifikke kurser i akutmedicin endnu ikke har været afviklet).

For alle typer – også delvis merit – vurderes på nedenstående.

Dine tidligere ansættelser på min 6 måneder, både klassificerede og uklassificerede. Udover ansættelser i akutafdelinger kan du få godkendt nogle typer af andre tidligere ansættelser (fx dele af tidligere speciallægeuddannelse), hvis arbejdet og patientgrundlaget har været at sidestille med akutafdelinger, fx akutte modtageafsnit.

I meritvurderingen efter §20 kan undtagelsesvis også uklassificerede stillinger indgå, dog kun til og med d. 9/2 – 2018. Efter d. 9/2-2018 tæller kun tid og kompetencer fra ansættelser i uddannelsesstillinger (=klassificerede stillinger, dvs. introduktions- og hoveduddannelsesstillinger og meritvurderingsansættelser).

Hvis du tidligere har taget de generelle kurser og/eller forskningstræning i speciallægeuddannelsen kan du få merit for dem.

Hvis du har taget/eller er i gang med Region Midt/Nords kursus i akutmedicin kan du få merit for de specialespecifikke kurser. Hvis du ikke har taget dette kursus, skal de kurser, du har, vurderes individuelt, og du skal derfor sende både kursusbevis og program.

Ansøgningen til §20 skal indeholde de ansættelser, som du ønsker, skal tælle med, de kurser, du har gennemført og en logbog for akutmedicin, der er udfyldt med de kompetencer, du har opnået i ansættelser indtil d. 9. februar 2018. Din ansøgning skal være indsendt inden 31/12- 2024.

Videreuddannelsessekretariaterne vurderer herefter, hvor lang tid og hvilke kompetencer, som du måtte mangle og sender en meritafgørelse på både tid og kompetencer og kurser. Hvis du vurderes at mangle 3 år eller mindre ansættelse i hoveduddannelse, kan du selv skaffe en meritansættelse i de afdelinger, du mangler. Hvis du vurderes at mangle mere end 3 år, skal du søge en hoveduddannelse på lige fod med andre og dit forløb kan herefter forkortes svarende til den givne merit. Hvis du kun søger merit for introduktionsuddannelse, skal du selv skaffe de resterende antal måneder i klassificeret stilling.

Detaljer

Start:
13. november 2018 @ 8:00
Slut:
31. december 2018 @ 17:00